Năng lực nghiên cứu Massei

NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU

 1. Phương pháp nghiên cứu
 • Khảo sát và phân tích dữ liệu
 • Các kỹ thuật và phương pháp khảo sát hiện đại nhất
 • Khảo sát trực tuyến và khảo sát trực tiếp bằng máy tính và máy tính bảng.
 • Thiết kế thị trường và thiết kế tổ chức
 • Kết hợp tinh chỉnh giữa lý thuyết trò chơi, thuật toán, mô phỏng, thí nghiệm, tối ưu hóa và thực địa.
 • Những hiểu biết sâu sắc về thị trường được rút ra từ kinh nghiệm nghiên cứu thị trường dày dặn của VietAnalytics.
 • Đánh giá tác động
 • Đánh giá tác động của các chính sách trước, trong và sau quá trình thực hiện.
 • Cập nhật các phương pháp và công nghệ đánh giá tác động.
 • Phân tích so sánh
 • Có khả năng áp dụng nhuần nhuyễn các phương pháp so sánh khác nhau như so sánh bối cảnh, nghiên cứu thực tiễn tốt nhất, nghiên cứu điển hình và phân tích chi phí – lợi ích.
 • Có kinh nghiệm trong việc áp dụng phân tích so sánh trong các dự án cải cách thể chế nhằm cải thiện chính sách công ở Việt Nam.
 1. Nền tảng công nghệ
 • Công nghệ thu thập dữ liệu tự động: Các công nghệ thu thập dữ liệu của chúng tôi tự động quét các nguồn dữ liệu liên quan để liên tục cập nhật và mở rộng cơ sở dữ liệu MASSEI làm đầu vào cho các mục đích nghiên cứu khác nhau.
 • Công nghệ dữ liệu lớn: MASSEI liên tục cập nhật việc ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn vào phân tích tương quan để phát hiện ra các mô hình và mối tương quan tiềm ẩn giữa các hiện tượng xã hội và kinh tế.