Hội thảo “Tiến hóa của tiền tệ trong kỷ nguyên 4.0”

Ngày 19/10, F-Group Việt Nam, tổ chức Đổi mới và Phát triển, MASSEI và Khoa Kinh tế học trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức hội thảo “Evolution of money in 4.0 era” – Tiến hóa của tiền tệ trong kỷ nguyên 4.0. Hội thảo có sự tham gia và thuyết giảng bởi tiến sĩ Steven Horwitz và chuyên gia Đinh Tuấn Minh. Tiến sĩ Horwitz là học giả có tầm cỡ quốc tế nhờ các đóng góp của ông trong lĩnh vực nghiên cứu về sự tiến hóa của các trật tự tự phát như tiền tệ, gia đình, văn hóa và các đóng góp khác về phương pháp luận kinh tế học trường phái Áo và phân tích cân bằng động.

Seminar được diễn ra theo hai phần. Phần thứ nhất  tiến sĩ Horwitz làm rõ các ý kiến trả lời cho câu hỏi “Chúng ta có thật sự cần tới Ngân hàng trung ương?”. Ông nêu ra lịch sử hình thành, hoạt động của FED và những hạn chế của mô hình ngân hàng trung ương. Đồng thời, nền tảng lý thuyết và bằng chứng lịch sử về hệ thống ngân hàng tự do cạnh tranh trong phát hành tiền cũng được nêu rõ. Phần thứ hai, chuyên gia Đinh Tuấn Minh diễn giải về vai trò của công nghệ trong việc tạo nên hệ thống ngân hàng tự do: từ lý thuyết về tiến hóa tiền tệ, vai trò của công nghệ trong việc tạo ra ngoại ứng tích cực của tiền mã hóa đến triển vọng của tiền mã hóa trong việc tạo ra các lợi ích gia tăng cho người sử dụng, vượt qua biên giới các quốc gia và sự kiểm soát bởi nhà nước hoặc các công ty tư nhân.

Seminar đã diễn ra thành công với sự nhiệt tình tham gia và thảo luận của hơn 50 sinh viên, giảng viên, nhân viên các công ty tư nhân và nghiên cứu viên trên địa bàn Hà Nội.

Thông tin chi tiết buổi seminar tham khảo tại:

https://www.facebook.com/FGroupVietNam

Hội thảo “Tiến hóa của tiền tệ trong kỷ nguyên 4.0”