Đổi mới sáng tạo và hội nhập kinh tế

Các công nghệ nền tảng của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang thúc đẩy sự ra đời của hàng loạt các công nghệ mới phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có. MASSEI tin tưởng rằng để nền kinh tế có khả năng đón đầu làn sóng công nghệ, đồng thời giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng, thì điều quan trọng nhất đối với Việt Nam hiện nay là xây dựng được một khung khổ chính sách về đổi mới sáng tạo bắt kịp với tốc độ thay đổi của công nghệ.

MASSEI tự hào là một trong số ít những trung tâm nghiên cứu của Việt Nam tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu hiện đại nhất hiện nay để đưa ra dự báo, phân tích như dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence), và học máy (machine learning). Thêm vào đó, các chuyên gia của MASSEI là những chuyên gia hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Do đó, nghiên cứu về hệ thống đổi mới sáng tạo là một trong những thế mạnh nối bật của MASSEI. Chúng tôi kết hợp nhuẫn nguyễn giữa nền tảng lý thuyết của Kinh tế học đổi mới công nghệ (Economics of Technical Change), Kinh tế học thể chế mới, các khung phân tích về hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, vùng và ngành với các công cụ nghiên cứu như khảo sát, mô phỏng, thu thập, xử lý, và phân tích dữ liệu lớn (big data), và sự nhạy cảm với các xu thế công nghệ mới để đưa ra các đề xuất chính sách đổi mới sáng tạo sát với thực tiễn nhất.

Các chuyên gia của MASSEI đã trực tiếp chủ trì nhiều đề tài cấp Bộ trong lĩnh vực về đổi mới sáng tạo để tư vấn cho Bộ Khoa học và Công nghệ về các chính sách đổi mới sáng tạo.

Đổi mới sáng tạo và hội nhập kinh tế