Đánh giá tác động

Đánh giá tác động là cơ sở quan trọng để các cơ quan nhà nước, tổ chức tài trợ nắm bắt được các tác động của chính sách, chương trình tới đối tượng mục tiêu và các bên liên quan để từ đó đưa ra các quyết định và cải tiến kịp thời.

Với kinh nghiệm dày dặn trong khảo sát đánh giá tác động cho các doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước, MASSEI có khả năng áp dụng linh hoạt nhiều kỹ thuật đánh giá tác động khác nhau như so sánh đối chứng, hồi quy bán cấu trúc, sử dụng biến công cụ, kết nối điểm xu hướng… giúp mang tới đánh giá tác động toàn diện chi tiết. Trải qua nhiều dự án với mức độ phức tạp và quy mô khác nhau, đội ngũ nghiên cứu viên và quản lý dự án của MASSEI không những liên tục tích lũy cho mình các kiến thức thực tế từ việc triển khai các dự án đánh giá tác động mà còn liên tục cập nhật các công cụ, công nghệ hiện đại và các kỹ thuật đo lường mới. Chúng tôi tin tưởng rằng, với phương pháp tiếp cận khoa học và năng lực triển khai dày dặn, MASSEI sẽ mang tới một bức tranh trung thực và chi tiết nhất về tác động của các chương trình, chính sách, thông qua trả lời các câu hỏi then chốt như đâu là các nhân tố quyết định đối với thành công hay thất bại của các chương trình, chính sách, ai là người hưởng lợi hay chịu thiệt hại và mức độ tác động, ảnh hưởng tới hành vi trong dài hạn…

Đánh giá tác động