Cải cách thể chế nhà nước

Quá trình chuyển đổi từ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang định hướng thị trường đã mang lại các thành tựu kinh tế to lớn mà trước nay Việt Nam chưa từng đạt được, khiến Việt Nam trở thành một trong những trường hợp điển hình minh chứng cho mối tương quan mật thiết giữa môi trường thể chế và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đứng trước các thách thức về hội nhập, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng trong cải cách thể chế. Về thể chế chính trị, Việt Nam vẫn chưa rõ ràng rằng sẽ đi theo mô hình một đảng thống lĩnh (dominant party system) hay một đảng độc quyền, chuyên chính, trong khi đó bộ máy nhà nước vẫn cồng kềnh, kém hiệu quả, chế độ pháp quyền chưa thực sự được coi trọng, khả năng thực thi pháp luật yếu kém. Hệ thống xã hội dân sự đang hình thành nhưng chưa mang lại nhiều giá trị vật chất cũng như tinh thần cho các thành viên, chưa trở thành chỗ dựa cho các thành viên để thăng tiến.

Các chuyên gia của MASSEI nổi tiếng là những học giả đi đầu trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thị trường tại Việt Nam thông qua rất nhiều phương thức khác nhau. Mỗi chuyên gia của MASSEI hoạt động chuyên sâu trong các mảng khác nhau trong cả ba lĩnh vực kinh tế, chính trị, và xã hội dân sự và nắm rõ thực trạng, các quy định, chính sách liên quan trong các lĩnh vực trên. Vì vậy, mỗi đề xuất chính sách của chúng tôi đều dựa trên các nền tảng lý luận và thực tiễn vững chắc và tập trung vào các vấn đề thể chế then chốt nhất mà Việt Nam đang gặp phải trên thực tiễn.

Trong năm 2014 và 2016, MASSEI đã thực hiện hai dự án nghiên cứu lớn đánh giá mức độ phát triển của nền kinh tế thị trường tại Việt Nam đưa ra các đề xuất cải cách cùng bốn viện nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam gồm gồm Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Viện Kinh tế Việt Nam (VIE), Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), và Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Cải cách thể chế nhà nước