Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu các Giải pháp Thị trường cho các vấn đề Kinh tế – Xã hội (Market-based Solutions center for Social and Economic Issues – MASSEI) là một trung tâm nghiên cứu tư nhân hướng tới cung cấp các giải pháp thực tế, đáng tin cậy cho các vấn đề kinh tế – xã hội dựa trên các nguyên tắc của thị trường nhằm góp phần xây dựng một nền kinh tế thị trường đầy đủ cho Việt Nam.

Các sáng lập viên của MASSEI là những nhà nghiên cứu có nền tảng tri thức vững chắc về kinh tế thị trường, phát triển xã hội, có niềm tin mãnh liệt vào vai trò của cơ chế thị trường đầy đủ trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế-xã hội tại Việt Nam. Luôn cam kết về chất lượng, đội ngũ Sáng lập viên và chuyên gia của MASSEI đã được tín nhiệm bởi nhiều tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế Giới, các tổ chức của Liên Hiệp Quốc (như ILO, UNIDO, UNFPA, IFAD, UNDP…), UKAID, USAID, và các cơ quan nhà nước như Ủy ban kinh tế Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương v.v.

Với các kinh nghiệm đã có, Massei mong muốn trở thành một cầu nối, một không gian dân sự để các cá nhân, tổ chức cùng giao lưu chia sẻ các giá trị và tri thức của thị trường tự do. Đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác, cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, truyền thông về các vấn đề liên quan tới kinh tế thị trường đầy đủ. Các lĩnh vực chuyên sâu của MASSEI là nghiên cứu và tìm ra các giải pháp xây dựng chính sách kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh; chính sách hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo; cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước và dịch vụ công; các chính sách xóa đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng; các chính sách năng lượng và môi trường tại Việt Nam.

Với hỗ trợ của Công ty nghiên cứu thị trường Viet Analytics, MASSEI là một trong số ít các trung tâm nghiên cứu của Việt Nam có khả năng kết hợp được kiến thức khoa học hàn lâm về kinh tế-xã hội với các trải nghiệm thực tiễn sống động của thị trường để tiến hành các nghiên cứu về các vấn đề kinh tế-xã hội. MASSEI cũng tự hào là một trong những trung tâm nghiên cứu tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu hiện đại như dữ liệu lớn (big data), áp dụng trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence), và học máy (machine learning).

Chúng tôi tin tưởng trong một tương lai gần, kinh tế thị trường của Việt Nam sẽ ngày càng hoàn thiện hơn, đảm bảo sự công bằng, minh bạch thông tin và quyền tư do kinh doanh, gia nhập thị trường của các cá nhân, tổ chức.