Sự kiện

Các khóa học ngắn về thị trường tự do

MASSEI tổ chức các khóa học ngắn hạn để truyền đạt một cách bài bản các kiến thức về thị trường tự do cũng như các vấn đề trên thực tiễn có thể được giải quyết bởi cơ chế thị trường. Thông qua các khóa học này chúng tôi cũng thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng những người trẻ có tố chất lãnh đạo, nhiệt huyết, có mong muốn thúc đẩy tự do về kinh tế, chính trị và dân sự. Với một cộng đồng những người trẻ có hiểu biết đúng đắn và chia sẻ các giá trị của nền kinh tế thị trường, MASSEI hy vọng có thể đóng góp vào sự phát triển dài hạn của các thể chế kinh tế, chính trị, và xã hội tại Việt Nam.

Hàng quý, bắt đầu từ năm 2012, các thành viên của MASSEI đã hỗ trợ F-Group tổ chức các khóa học ngắn diễn ra trong hai ngày tại một địa điểm ngoài trung tâm Hà Nội, dành cho khoảng 30 sinh viên ưu tú và các nghiên cứu viên trẻ có mối quan tâm đặc biệt tới các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Chương trình khóa học thường được chia làm hai phần chính. Trong ngày đầu tiên, những người tham gia sẽ được học về các nguyên lý nền tảng của kinh tế thị trường và chủ nghĩa tự do cá nhân, sau đó được chia thành năm nhóm để thực hiện một dự án nhỏ nhằm áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trên thực tế. Trong ngày tiếp theo, các nhóm sẽ trình bày dự án của mình và nhận góp ý từ phía những nhóm khác và từ chuyên gia. Bên cạnh các chuyên gia của MASSEI, chúng tôi luôn cố gắng mời thêm các chuyên gia khách mời có kiến thức sâu rộng trong chủ đề của chương trình nhằm cập nhật những kiến thức và thông tin mới nhất trong lĩnh vực đó tới những người tham gia. Do đó, sau mỗi chương trình giao lưu học thuật, những người tham gia sẽ được trang bị kiến thức vững chắc về các nền tảng của thị trường tự do cũng như có khả năng áp dụng để phân tích các vấn đề kinh tế-xã hội. Hoạt động kết nối, trao đổi ý tưởng giữa các thành viên tham gia cũng đóng một phần quan trọng vào sự thành công của khóa học. Sau 6 năm tổ chức các khóa học ngắn, chúng tôi đã hình thành được một cộng đồng với hàng trăm người trẻ cổ vũ thị trường tự do và tạo ra các mối quan hệ thân thiết giữa các sinh viên có tố chất lãnh đạo ở các trường đại học ở khắp Hà Nội.