Nền tảng công nghệ

Công nghệ thu thập thông tin tự động

Sử dụng công nghệ quét thông tin giúp MASSEI quét tự động liên tục các nguồn thông tin liên quan trên mạng internet để cung cấp những bản tin đầy đủ với những thông tin cập nhật và mới nhất.

 

Công nghệ phân tích dữ liệu số lớn

MASSEI liên tục cập nhật ứng dụng các công nghệ phân tích dữ liệu lớn để đem tới những thông tin hữu ích nhất.

 

Hệ thống cơ sở dữ liệu

Các số liệu kinh tế vĩ mô và kinh tế ngành do các cơ quan bộ ngành và các tỉnh thành quan trọng liên tục được MASSEI cập nhật để cung cấp cho khách hàng những phân tích về những chuyển biến vĩ mô của nền kinh tế.

 

Nền tảng công nghệ