Giải pháp bền vững cho các vấn đề về năng lượng

MASSEI quan điểm phát triển kinh tế nhưng phải hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Năng lượng xanh hay năng lượng tái tạo cũng là một trong những mục tiêu cần hướng tới của Việt Nam để đạt được kinh tế xanh. Doanh nghiệp là trung tâm của phát triển kinh tế và ĐMST vì thế khu vực tư nhân là chủ thể quan trọng trong nền kinh tế quốc gia và địa phương với rất nhiều khả năng và tiềm năng góp phần cho đầu tư vào năng lượng tái tạo cho tăng trưởng bền vững. Doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, tạo ra các giải pháp cho phép giảm phát thải và sử dụng tài nguyên, mang lại môi trường sống sạch hơn, đóng góp vào giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Xu hướng và phạm vi của kinh tế xanh mang tính toàn cầu với quy mô tương tự như quy mô của một cuộc cách mạng công nghiệp và song hành với CMCN 4.0 hiện nay khi mà hiệu quả sử dụng năng lượng là một trong những cấu phần của nó.

Việt Nam là một trong những thị trường năng lượng hiệu quả nhất ở Đông Nam Á. Hiện tại nhu cầu năng lượng của Việt Nam được cung cấp bởi các nguồn tài nguyên giá rẻ như thủy điện và than đá. Việt Nam đã đạt được gần 99% điện khí hóa với chi phí tương đối thấp so với các nước láng giềng, có tiềm năng thành nước xuất khẩu năng lượng ròng. Với nhu cầu năng lượng dự kiến tăng hơn 10 phần trăm mỗi năm trong năm năm tới và yêu cầu công suất điện tăng gấp đôi, chính phủ đang tiến lên để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo để đảm bảo an ninh năng lượng và giải quyết nhu cầu điện ngày càng tăng.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển theo hướng doanh nghiệp xanh, cần có một khung pháp lý từ Chính phủ để hỗ trợ đầu tư một cách sáng tạo và an toàn, hỗ trợ ưu đãi cho các nhà doanh nghiệp đầu tư công nghệ xanh và các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng.

Giải pháp bền vững cho các vấn đề về năng lượng