06-01-2020 Thông báo tuyển dụng nghiên cứu viên

VỀ CHÚNG TÔI Trung tâm nghiên cứu các giải pháp thị trường cho các vấn đề kinh tế và xã hội (Market Solutions Research Center for Social and Economic Issues – MASSEI) là đơn vị nghiên cứu độc lập, hướng