10-08-2020 Tọa đàm đối thoại chính sách với chủ đề “Đối thoại về thể chế kinh tế thị trường Việt Nam”

Vào ngày 29 tháng 7, trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, MASSEI, Viện Fraser Canada, và Atlas Foundation đồng tổ chức Tọa đàm đối thoại chính sách với chủ đề “Đối

13-01-2020 CoffeeTalk ” Bàn về Chết cho tư tưởng” – Nhóm Đọc F-group Việt Nam

CoffeeTalk là một trong những hoạt động chia sẻ kiến thức bổ ích của Nhóm Đọc – F.group Việt Nam gửi đến những bạn trẻ có niềm đam mê với sách và mong muốn được trao đổi, thảo luận về

29-10-2018 Hội thảo “Tiến hóa của tiền tệ trong kỷ nguyên 4.0”

Ngày 19/10, F-Group Việt Nam, tổ chức Đổi mới và Phát triển, MASSEI và Khoa Kinh tế học trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức hội thảo “Evolution of money in 4.0 era” – Tiến hóa của