12-12-2018 Nền tảng công nghệ

Công nghệ thu thập thông tin tự động Sử dụng công nghệ quét thông tin giúp MASSEI quét tự động liên tục các nguồn thông tin liên quan trên mạng internet để cung cấp những bản tin đầy đủ với

12-12-2018 Công cụ lý thuyết

Kinh tế học thể chế mới Trong những nghiên cứu của mình, MASSEI áp dụng khung phân tích chi phí giao dịch trong môi trường thể chế vi mô để đưa ra các giải pháp gia tăng sự tham gia

12-12-2018 Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu định lượng Đội ngũ chuyên gia của MASSEI có kinh nghiệm thực hiện đa dạng các phương thức khảo sát và đội ngũ nghiên cứu với nền tảng học thuật vững chắc về kinh tế và kinh tế